حجاب مانع فعالیتهاى اجتماعى زن است! کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 450 نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى سومین ایرادى که بر حجاب مى‏گیرند این است که سبب رکود و تعطیل فعالیتهایى است که خلقت در استعداد زن قرار داده است. زن نیز مانند مرد داراى ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار است.این استعدادها را خدا به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد. اساسا هر استعداد طبیعى دلیل یک
حجاب با اصل آزادى مغایر است! کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 446 نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى ایراد دیگرى که بر حجاب گرفته‏اند این است که موجب سلب حق آزادى که یک حق طبیعى بشرى است مى‏گردد و نوعى توهین به حیثیت انسانى زن به شمار مى‏رود. مى‏گویند احترام به حیثیت و شرف انسانى یکى از مواد اعلامیه حقوق بشر است. هر انسانى شریف و آزاد است، مرد باشد یا زن، سفید باشد یا سیا
حجاب منطقى نیست! کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 445 نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى اولین ایرادى که بر پوشیدگى زن مى‏گیرند این است که دلیل معقولى ندارد و چیزى که منطقى نیست نباید از آن دفاع کرد.مى‏گویند منشا حجاب یا غارتگرى و ناامنى بوده است که امروز وجود ندارد، و یا فکر رهبانیت و ترک لذت بوده است که فکر باطل و نادرستى است، و یا خودخواهى و سلطه‏جویى مرد بوده که رذیله‏اى اس
جنبه روانى حجاب کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 434 نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى معاشرتهاى بى بند و بار هیجانها و التهابهاى جنسى را فزونى مى‏بخشد و تقاضاى سکس را به صورت یک عطش روحى و یک خواست اشباع نشدنى درمى‏آورد.غریزه جنسى غریزه‏اى نیرومند، عمیق و «دریا صفت‏» است، هر چه بیشتر اطاعت‏شود سرکش‏تر مى‏گردد، همچون آتش
آیا حجاب ریشه در تمایلات فطرى زن دارد؟ کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 421 نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى عللى که قبلا ذکر کردیم کم و بیش مورد استفاده مخالفان پوشیدگى زن قرار گرفته است.به عقیده ما یک علت اساسى در کار است که مورد غفلت واقع شده است. به عقیده ما ریشه اجتماعى پدید آمدن حریم و حائل میان زن و مرد را در میل به ریاضت، یا میل مرد به استثمار زن، یا حسادت مرد، یا عدم امنیت اجتماعى،
نگاهى کوتاه به تاریخچه حجاب کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 385 نویسنده: آیة الله شهید مرتضى مطهرى اطلاع من از جنبه تاریخى کامل نیست.اطلاع تاریخى ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره همه مللى که قبل از اسلام بوده‏اند اظهار نظر کنیم.قدر مسلم این است که قبل از اسلام در میان بعضى ملل حجاب وجود داشته است. تا آنجا که من در کتابهاى مربوطه خوانده‏ام در ایران باستان و در میان قوم یهود و
مفهوم واژه حجاب کتاب: مجموعه آثار جلد 19 صفحه 429 نویسنده: استاد شهید مرتضى مطهرى پیش از اینکه استنباط خود را در این باره ذکر کنیم لازم است‏یک نکته را یادآورى کنیم.آن نکته این است که معناى لغوى «حجاب‏» که در عصر ما این کلمه براى پوشش زن معروف شده است چیست؟ کلمه «حجاب‏» هم به معنى پوشیدن است و هم به معنى پرده و حاجب.بیشتر، استعمالش به معنى پرده است.این کل
مبدا آفرینش زن و مرد کتاب: زن در آینه جلال و جمال صفحه 42 نویسنده: آیة الله عبدالله جوادى آملى آیا خلقت زن وآفرینش مرد از دو گوهر مستقل ودو مبدا قابلى جداگانه است تا هرکدام داراى آثار خاص ولوازم مخصوص باشد، مانند دو گوهر که از دو کان منحاز ظهور مى‏کنند وجنس هرکدام غیر از جنس دیگرى است. ویا آن که هر دو از یک گوهرند وهیچ امتیازى بین آنها از لحاظ گوهر وجودى نیست مگر به اوصاف کسبى واخلاق
راه رسیدن به کمال بصورت مساوى براى زن و مرد فراهم است کتاب: زن در آینه جلال و جمال صفحه 203 نویسنده: آیة الله عبدالله جوادى آملى کمالات انسانى در سایه عبادت واطاعت‏حق است واطاعت وعبادت، بین زن ومرد مشترک است، قهرا راه تکامل نیز مشترک خواهد بود. به عنوان نمونه، دعاها ونیایش‏ها یکى از بهترین راههاى تکامل انسانى است، زیرا، کمال یک انسان در این است که به خداوند که علم محض وهست
تاثیر اسلام بر موقعیت زن کتاب: ترجمه تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 405 نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائى سراسر دنیا عقائدى را که شرح دادیم، همچنان در باره زن داشت، و رفتارهائى که گفتیم معمول مى‏داشت، و زن را در شکنجه‏گاه ذلت و پستى زندانى کرده بود، بطورى که ضعف و ذلت، یک طبیعت ثانوى براى زن شده و گوشت و استخوانش با این طبیعت مى‏روئید، و با این طبیعت‏به دنیا مى‏آمد و مى
زنان الگو از نظر قرآن کتاب: زن در آینه جلال و جمال، ص 153 نویسنده: آیة الله جوادى آملى اگر انسان وارسته شد مى‏تواند الگوى دیگر انسانها قرار گیرد. اگر مرد باشد الگوى مردم است نه مردان، واگر زن باشد باز الگوى مردم است نه زنان. این مطلب را قرآن کریم به صورت صریح روشن کرده وچهار زن را به عنوان زن نمونه (دو نمونه خوب ودو نمونه بد) ذکر مى‏کند. زن، چه بد وچه خوب نمونه زنان نیست، ز
X