به مراد میگن میدونی چرا غواص ها از پشت میپرن تو آب؟ میگه خوب معلومه آخه اگه از جلو بپرن میفتن تو قایق     غضنفر سر نماز موقع قنوت دستاشو برعکس میگیره ، بهش میگن آخه این چه طرزشه ؟ میگه : میخوام ایندفعه از حفظ بخونم     یارو تو جبهه پشت ضد هوایی بوده میزنه یه هواپیما رو میندازه. خلبانه با چتر نجات میپره بیرون، یارو میگه: بچه ها در ر
می خواستم به پات مثل شمع بسوزم اما ادیسون نامردی کرد و برق رو اختراع کرد   قلب مهربانت به مانند مثلث ست  در دریای عشق . . . مرا در خود فــــرو کشیدی برمـــودای مــــن   موفق کسی است که با لنگه کفشهایی که به سمتش پرتاب می شود مغازه کفش فروشی بزند   شرکت تولیدات داروگر به علت فرار کردن قور قوری به شما نیازمند است &nb
X