آیا میدانید آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است آیا میدانید سالانه ۵۰۰ فیلم در امریکا و ۷۰۰ فیلم در هند ساخته میشود آیا میدانید فیلها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب و ۲۵۰ کیلوگرم یونجه مصرف کنند آیا میدانید کانگوروها قادرند ۳ متر به بالا و ۸ متر به جلو بپرند آیا میدانید بزرگترین مجسمه بودا در چین قرار دارد که بلندای آن ۴۱۶ و پهنای آن ۶۸ متر میباشد آ
X