افکار ملل
موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.   ایتالیایی

 

انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست.    چینی

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند.    روسی

با مردی که نمی توانی مغلوبش کنی دوست شو .     آمریکایی

اگر می خواهی از شر کسی راحت شوی به او پول قرض بده .   مجارستانی

اگر تماشای قوس و قزح مجانی نبود خیلی زیباتر به نظر می رسید .   نگرویی

از جغد متابعت نکن چون تو را به ویرانه خواهد برد.    مصری

خاکی شو پیش از آنکه خاک شوی .     فارسی

تمام دنیا یک دوربین عکاسی است لبخند بزنید تا عکستان خوب بیفتد.   اتازونی


X