وقتی که به دنیا اومدی تو تنها کسی بودی که گریه می کردی و بقیه می خندیدن ، سعی کن یه جوری زندگی کنی وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن .

**************************************

بهترین دوست اون دوستیه که بتونی باهاش روی یک سکو ساکت بشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور میشی حس کنی بهترین گفتگوی عمرت را داشتی

************************************

در عرض یک دقیقه میشه یک نفر رو خرد کرد در یک ساعت میشه یکی رو دوست داشت و در یک روز میشه عاشق شد ، ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد

********************************** 
دنبال نگاهها نرو چون می تونن گولت بزنن، دنبال دارایی ترو چون کم کم
افول می کنه ، دنبال کسی باش که باعث بشه لبخند بزنی چون فقط با یک لبخند میشه یه روز تیره رو روشن کرد ، کسی رو پیدا کن که تو رو شاد کنه

*************************

 دقایقی تو زندگی هستن که دلت برای کسی اونقدر تنگ میشه که می خوای اونو از رویات بکشی بیرون و توی دنیای واقعی بغلش کنی.

**********************

عشق با یک لبخند شروع میشه با یک بوسه رشد می کنه و با اشک تموم می شه .

***********************

دشمنت را دوست بدار، زیرا کسى بهتر از او اشتباهات تو را نمى گوید.

***********************************

 دروغ مانند برف است و هرچه آن را بگردانى بزرگتر مى شود

************************ 

رنج می دهیم و رنج می بریم و همیشه آنکس که رنج می برد، بدبخت تر نیست

**************  


X