حذف Windows Messenger در ویندوز XP
از Windows Messenger موجود در ویندوز XP خسته شده اید ؟ دیگر چشم دیدن آنرا ندارید ؟! پس با ما همراه شوید ;)

1- فایل C:\WINDOWS\INF\sysoc.inf را با یک ادیتور متنی باز کنید .(ممکن است فولدر INF بصورت پنهان باشد)
2- در این فایل ، کد زیر را پیدا کنید:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
3- عبارت "hide" را در این کد حذف کنید تا کد مذکور بصورت زیر تبدیل شود:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
4- فایل را ذخیره کنید و از برنامه ویرایشگر متن خارج شوید .
5- دکمه Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Add/Remove Windows Cpmponent را بزنید .
6- آخرین گزینه این صفحه را انتخاب کنید .
7- دو تیک فعال برای Windoes Messenger مشاهده می کنید . هر دو را غیر فعال کنید .
8- دکمه Next را کلیک کنید . بدین ترتیب Windows Messenger بطور کامل پاک می شود .


X