جایگاه مشورت در نظام حکومتى اسلام کتاب: ولایت فقیه صفحه 93 نویسنده: آیت الله محمد هادى معرفت یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استوارى نظام حکومت در اسلام، گسترش دامنه مشورت در تمامى ابعاد زندگى از جمله شؤون سیاسى-اجتماعى است.قرآن در این باره در توصیف مؤمنان مى‏فرماید: و امرهم شورى بینهم (1) . واژه «امرهم‏» از نظر ادبى اسم جنس است که به ضمیر جمع اضافه شده،
عالم برزخ کتاب: اعتقاد ما صفحه 70 نویسنده: آیة الله مکارم شیرازى در میان این جهان و سراى آخرت، جهان سومى به نام «برزخ‏» است که ارواح همه انسانها پس از مرگ تا روز قیامت در آن قرار مى‏گیرند. «و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، و پشت‏سر آنها (پس از مرگ) برزخى است تا روز قیامت‏» . (1) البته از جزئیات آن جهان نیز آگاهى زیادى نداریم و نمى‏توا
مفهوم «آیه‏» آیه، به معناى علامت است، زیرا هر آیه از قرآن نشانه‏اى بردرستى سخن حق تعالى است‏یا آن که هر آیه مشتمل بر حکمى از احکام شرع یا حکمت و پندى‏است که بر آن‏ها دلالت دارد: و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون (1) و تلک آیات الله نتلوها علیک‏بالحق و انک لمن المرسلین (2) و ...کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون (3) . جا
معناى سوره کتاب: آشنایى با قرآن جلد 4 صفحه 8 نویسنده: استاد مرتضى مطهرى معناى «سوره‏» را مى‏دانید، هر قطعه‏اى از آیات قرآن که با یک «بسم الله‏» شروع مى‏شود و بعد پایان مى‏پذیرد به طورى که بعد از آن، «بسم الله‏» دیگرى هست، این قطعه را «سوره‏» مى‏گویند. قرآن از کتابهایى است که فصل، باب و بخش ندارد ولى
تاویل در قرآن کریم کتاب: قرآن در اسلام صفحه 39 نویسنده: استاد علامه طباطبایى (رض) قرآن مجید داراى تاویل و تنزیل میباشد لفظ «تاویل قرآن‏» در قرآن مجید در سه آیه آمده است: 1-آیه محکم و متشابه که سابقا نقل شد «فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله الا الله‏» (1) ترجمه آیه گذشت) . 2-آیه ک
قرآن مجید کتابى است جهانى کتاب: قرآن در اسلام صفحه 20 نویسنده: استاد علامه طباطبایى (رض) قرآن مجید در مطالب خود اختصاص بامتى از امم مانند امت عرب یا طائفه‏اى از طوائف مانند مسلمانان ندارد، بلکه با طوائف خارج از اسلام سخن میگوید چنانکه با مسلمانان میگوید، بدلیل خطابات (1) بسیارى که بعنوان کفار و مشرکین و اهل کتاب و یهود و بنى اسرائیل و نصارى دارد و با هر طائفه‏اى از این طوائف باحت
قرآن مجید در دلالت‏خود مستقل است کتاب: قرآن در اسلام صفحه 24 نویسنده: استاد علامه طباطبایى (رض) قرآن مجید که از سنخ کلام است مانند سایر کلامهاى معمولى از معنى مراد خود کشف میکند و هرگز در دلالت‏خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلى وجود ندارد که مراد تحت اللفظى قرآن جز آنست که از لفظ عربیش فهمیده میشود. اما اینکه خودش در دلالت‏خود گنگ نیست زیرا هر کس بلغت آشنائى داشته باشد از
بررسى کامل مسئله اعجاز قرآن و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على‏عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله‏ان کنتم صادقین (23)فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجارة اعدت للکافرین (24) تفسیر کلمات و جمله‏هاى آیات و اگر از آنچه ما بر بنده خویش نازل‏کرده‏ایم بشک اندرید سوره‏اى‏مانند آن بیارید و اگر راست مى‏گوئید غیر خدا یاران
علم تحولات اخلاقى تاریخچه علم اخلاق بحث فوق را با فشرده‏اى از «تاریخچه علم اخلاق‏» پایان مى‏دهیم: بى‏شک بحثهاى اخلاقى از زمانى که انسان گام بر روى زمین گذارد آغاز شد، زیرا ما معتقدیم که حضرت آدم علیه السلام پیامبر خدا بود، نه تنها فرزندانش را با دستورهاى اخلاقى آشنا ساخت‏بلکه خداوند از همان زمانى که او را آفرید و ساکن بهشت‏ساخت مسائل اخلاقى را با ا
نظامهاى اخلاقى  مکتبهاى اخلاقى در علم اخلاق مکاتب فراوانى است که بسیارى از آنها انحرافى است و به ضد اخلاق منتهى مى‏شود، و شناخت آنها در پرتو هدایتهاى قرآنى کار مشکلى نیست; قرآن مى‏گوید: وان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون (سوره انعام، آیه‏153) آیه فوق که بعد از ذکر بخش مهمى از عقائد و برنامه‏هاى عملى و ا
X