The Ultimate CSS Reference   یک مرجع کامل و مفصل و روزآمد برای سی‌اس‌اس. با وجود این کتاب دیگر لازم نیست وقت‌تان را صرف گشتن کورکورانه در اینترنت کنید تا اطلاعات ناقص و غیر موثق در مورد سی‌اس‌اس به دست آورید. چرا که این کتاب تمام زیر و بم‌هایی را که نیاز دارید بدانید تا اطلاعات مربوط به سازگاری مرورگرهای عمده را در کارهای خود اعمال کنید، در اختی
X